โป๊สเตอร์สแตน POSTER STAND 002
1,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โป๊สเตอร์สแตน POSTER STAND 002

กรอบอลูมิเนียม ใส่ภาพได้ 1ด้าน

เปลี่ยนภาพได้ง่าย 

ขนาดงานพิมพ์ A4=21x30 cm. ราคา 1000 บาท

ขนาดงานพิมพ์ A3=30x42 cm. ราคา 1300 บาท

ขนาดงานพิมพ์ A2=42x60 cm. ราคา 1800 บาท

ขนาดงานพิมพ์ A1=60x84 cm. ราคา 2500 บาท

(ราคาไม่รวมงานพิมพ์)