• 11/05/2015
  • จำนวนคนเข้าดู 1429 ครั้ง
  • ความคิดเห็น

ใหม่ ในคลังสินค้า

หมวดหมู่
สินค้าคงเหลือ
50

1,550.00  บาท

โต๊ะยืดหดได้ตามขนาดพื้นที่ใช้งาน PC-L-005

โต๊ะยืดหดได้ รับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม

แข็งแรง ทนทาน ใช้ได้นาน พับเก็บได้ ขนย่ายสดวก

เหมาะกับการออกร้านขายของ ตลาดนัด หรือสถานที่ต่างๆ

ได้หมด สินค้าขสยเฉาะโต๊ะชุดโครง ไม่รวมแผงตะเกรง