• 09/04/2015
  • จำนวนคนเข้าดู 24615 ครั้ง
  • ความคิดเห็น

หมวดหมู่
สินค้าคงเหลือ
100

250.00  บาท

ไวนิล 1440 DPI

ป้ายไวนิล

/พร้อมเจาะตาไก่

/ความละเอียด งานพิมพ์  Inkjet outdoor 1440 dpi ราคารางรางเมตรละ 250 บาท

 ค่าออกแบบ แบบละ 300-1000
(แล้วแต่ความ ยาก-ง่าย ของแบบ)
*สั่งเกิน 5000 บาท ออกแบบฟรี 1 แบบ