• 17/12/2014
  • จำนวนคนเข้าดู 1534 ครั้ง
  • ความคิดเห็น

ในคลังสินค้า

หมวดหมู่
สินค้าคงเหลือ
199

2,990.00  บาท

J-Flag รุ่น Premium A/ รหัส JF-L 003

ธงญีปุ่น  รุ่น  Premium A   / รหัส JF-L 003   (งานพิมพ์ 2 ด้าน )

/งานพิมพ์ PhotoPP Inkjet Indoor 1440 dpi

(สามารถปรับระดับงานพิมพ์ได้)

/น้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก
/ฐานมีที่ใส่หน้ำ/ทรายได้เพื่อถ่วงน้ำหนักไม่ให้ธงล้มง่าย