• 17/12/2014
  • จำนวนคนเข้าดู 1471 ครั้ง
  • ความคิดเห็น

ในคลังสินค้า

หมวดหมู่
สินค้าคงเหลือ
200

2,500.00  บาท

J-Flag รุ่น Premium B 004 / รหัส JF-L 004

JF-L 004   รุ่น  Premium B
(งานพิมพ์ 2 ด้าน ) วัสดุ PhotoPP Inkjet Indoor 1200 dpi

พับเก็บได้ ปรับระดับงานพิมพ์ได้

** เมื่อสั่ง J-Flag รุ่น 2 ชุด ออกแบบฟรี 1 แบบ 

โดยลูกค้าต้องมีข้อมูล และลูปภาพส่งให้เราเพื่อออกแบบ