• 15/12/2014
  • จำนวนคนเข้าดู 1744 ครั้ง
  • ความคิดเห็น

ยอดนิยม ในคลังสินค้า

หมวดหมู่
สินค้าคงเหลือ
200

2,600.00  บาท

Roll up ฐานหยดน้ำ / รหัส Roll-L 004

Roll up  ฐานหยดน้ำ (แบบพลาสติกเคลือบ)

 มีน้ำหนักป้องกันการล้มง่าย

/ โครงพลาสติกเคลือบ ทั่งชุด  

/  พร้อมง/  านพิมพ์ Photo PP Inkjet indoor 1440 dpi  

/ราคานี้รวมงนพิมพ์