• 15/12/2014
  • จำนวนคนเข้าดู 2546 ครั้ง
  • ความคิดเห็น

ในคลังสินค้า

หมวดหมู่
สินค้าคงเหลือ
100

3,500.00  บาท

Roll up รุ่น Premium ( ฐานหยดน้ำ ) รหัส Roll-L 003

Roll up  ฐานหยดน้ำ

 มีน้ำหนักป้องกันการล้มง่าย

/ โครงอลูมิเนียมทั่งชุด 

/  พร้อมงานพิมพ์ Photo PP Inkjet indoor 1440 dpi 

/ราคานี้รวมงนพิมพ์