• 04/08/2016
  • จำนวนคนเข้าดู 2027 ครั้ง
  • ความคิดเห็น

หมวดหมู่
สินค้าคงเหลือ
100

390.00  บาท

กระบอกใส่ภาพ,กระบอกใส่งานพิมพ์,กระบอกเก็บภาพ

ราคา ไม่รวมจัดส่ง

กระบอกใสภาพ ใสงานพิมพ์ ใส่ภาพวาด หรือเป็ที่เก็บงานทั่วไป

สินค้านี้มีความยาวที่สามารถเพิ่ม หรืลดความยาวได้ตามความต้องการใช้งาน